คุณบอกกับตัวเองว่า เมื่อได้แต่งงาน และมีลูก

ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นแต่เมื่อมีลูก

และลูกของคุณยังเล็กอยู่ คุณก็เกิดความรู้สึกว่า
 

เมื่อเขาโตขึ้นเราคงมีความสุขและสบายขึ้น

บางครั้งคุณคิดว่า ถ้าคุณมีบ้าน มีรถมีวันหยุด

พักร้อนนานๆ และเมื่อถึงวันเกษียณอายุการทำงาน

ชีวิตของคุณจะมีความสุขมากที่สุดแต่เมื่อเกษียน

แล้วก็จริง แต่ทำไมถึงยังไม่มีความสุขสักที

 

ความสุขของชีวิตอยู่ที่ไหนกัน?
 

แท้จริงแล้ว ความสุขของชีวิต อยู่ ณ ช่วงเวลาขณะนี้

ช่วงเวลาปัจจุบัน ไม่ต้องรอให้ความสุขมาหาเรา

ในอนาคต เราควรมีความสุข และพึงพอใจกับความสุข

อยู่ในปัจจุบัน ชีวิตของมนุษย์ทุกคน ต้องมีสิ่งท้าทาย

เข้ามาอยู่ตลอดเวลา ทั้งอุปสรรคต่างๆ หรือบททดสอบ

ชีวิตอันยากเข็ญ แต่ในที่สุดเราก็จะต้องก้าวผ่านไป

อุปสรรคกับชีวิตเป็นของคู่กัน ดังนั้น เป็นหน้าที่ของเรา

ที่ต้องความสุขและความพึงพอใจจากการเดินทาง

บนถนนแห่ง ชีวิตนี้ ซึ่งจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากกว่า

ที่จะรอให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อน แล้วถึงจะมีความสุขได้
 

สิ่งที่แต่ละคนน่าจะทำ คือ

ใช้ชีวิตให้มีความสุข กับช่วงเวลาในปัจจุบัน

 

edit @ 30 Jul 2010 09:54:26 by aiyar

edit @ 30 Jul 2010 09:55:32 by aiyar

Comment

Comment:

Tweet